Prețuri
Cremațiune 330 €
Cremațiune
expresă
452 €
Incinerarea
oaselor
279 €
Firida
urnei
73 €
Firida urnei
de familie
93 €
Utilizarea sălii
ritualice
36 €
Utilizarea sălii
de pomană
26 €
Ritualul cu
multimedia
26 €
Utilizarea unui sicriu
de lux pentru ritual
41 €
Cameră
frigorifică
13 € (la 24 de ore)
Prezență la
incinerare
26 €

Toate prețurile includ TVA.

Catalogul urne