Γιαμας

ΤοΚρεματόριοΒάρναςδιοικείταικαιδιαχειρίζεταιαπότην„ΚρεματόριουμΙνβέστ“ ΕΠΕκαιείναικτισμένοδίπλαστοΔυτικόΝεκροταφείο–χωριόΤοπόλι. Η έκταση του εδάφους είναι περίπου 8,5 στρέμματα, καθώς πάνω σε 1.200 τετρ. μ. χτίστηκε το κτιριακό συγκρότημα, ενώ στο υπόλοιπο μέρος του εδάφους διαμορφώθηκε ένα όμορφο κολομβιανό πάρκο όπου μέρος των τοίχων με τους τεφροδόχους έχει διαμορφωθεί ως τύμβους. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από διοικητικό τμήμα, σύγχρονη αίθουσα για τις τελετές κηδειών με πολυμέσα, αίθουσα διανομής με όλες τις απαραίτητες ανέσεις, ένα μεγάλο ψυγείο και μια ευρύχωρη αίθουσα δύο επιπέδων στην οποία έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός για την αποτέφρωση. Ο κλίβανος είναι το τελευταίο μοντέλο τύπου ορόφων με προηγμένη τεχνολογία, του μεγαλύτερου πιστοποιημένου κατασκευαστή αποτεφρωτηρίων στην Ευρώπη – IFZW. Ητεχνολογίαπουχρησιμοποιούμεεγγυάται 100% ότιστηντεφροδόχοείναιμόνοησκόνηαπόταοστάτουαποθανόντος.Ηαποτέφρωσηείναιπιστοποιημένηκαιπληροίτουςόρουςτωνευρωπαϊκώνκανόνωνεπιβλαβώνεκπομπών. Οι εργαζόμενοι στο Κρεματόριο της Βάρνας είναι μορφωμένοι νέοι άνθρωποι, επαγγελματικά καταρτισμένοι και παρακινημένοι.

Καθώςτομέτρογιαμιαπολιτισμένηκοινωνίαδιαφαίνεταιαπότηναντιμετώπισητωννεκρών, εμείςείμαστευπερήφανοιγιατοέργοπουυλοποιήσαμε, μετοοποίοελπίζουμεότιθαπροσφέρουμετησεμνήσυμβολήμαςστηνανάπτυξητηςευρωπαϊκήςκοινωνίαςτωνπολιτών. Με την κατασκευή του Κρεματόριου Βάρνας εμείς αναλάβαμε μια κοινωνική ευθύνη προς τους πολίτες γνωρίζοντας ότι αυτή η δραστηριότητα απαιτεί από εμάςυψηλό βαθμό υπευθυνότητας και επαγγελματισμού.